Hopp direkte til innhold

Nye partnere i AdeB

Vi har gleden av å meddele at Ingjer Ofstad og André Michaelsen tiltrer som partnere i Arntzen de Besche med virkning fra 1. august 2013.

Ingjer Ofstad er tilknyttet vår Corporate M&A gruppe, og har jobbet i firmaet siden 2009. Ofstad arbeider med selskapsrett, transaksjoner og due diligence-prosesser. Hun bistår også klienter innen arv/skifte, finansiering, restrukturering og insolvens, og har betydelig erfaring knyttet til private equity.

Andre Michaelsen er tilknyttet vår Corporate M&A gruppe, og har jobbet i firmaet siden 2008. Michaelsen har erfaring fra Finanstilsynets verdipapirseksjon og arbeider primært med egenkapitaltransaksjoner, herunder også eiendomstransaksjoner. Michaelsen har også betydelig erfaring innen private equity og bistår i alle deler av investerings og exitprosesser. Han bistår også regelmessig børsnoterte selskaper i børsrettslige spørsmål. Michaelsen prosederer jevnlig for norske domstoler.

Kompetanse