Hopp direkte til innhold

Nye partnere i AdeB

Vi har gleden av å meddele at Espen Bakken, Eilif S. Koch, Torkjel K. Grøndalen og Karl Erik Navestad tiltrer som partnere i Arntzen de Besche med virkning fra 1. januar 2013.

Espen I. Bakken er tilknyttet vår Europa- og konkurranserettsavdeling, og har jobbet i firmaet siden 2006. Bakken har erfaring fra EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og kompetansen omfatter alle sider av europaretten, herunder konkurranserett, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Med grunnlag i sin fagkompetanse arbeider han med utstrakt strategisk og kommersiell rådgivning. 

Eilif S. Koch er tilknyttet vår eiendomsavdeling, og har jobbet i firmaet siden 2004. Koch bistår særlig med juridisk bistand til ledende aktører i eiendomsbransjen i forbindelse med transaksjoner av eiendommer og eiendomsselskaper, i tillegg til etablering, strukturering og finansiering av syndikerte eiendomsprosjekter.

Torkjel K. Grøndalen er tilknyttet vår olje- og energiavdeling, og har jobbet i firmaet siden 2004. Grøndalen har erfaring som juridisk rådgiver i Gassco og BP Norge. Han arbeider med aktører innenfor olje- og energinæringen, og har særlig fokus på gasstransport, gassalgsavtaler, utbyggingsavtaler, konsesjonsverk, offentlig anskaffelser, CO2-fangst og regulatoriske spørsmål.

Karl Erik Navestad er tilknyttet vår olje- og energiavdeling, og har jobbet i firmaet siden 2001. Navestad har erfaring som internadvokat i TOTAL E&P Norge. Han har bred erfaring med å yte juridisk bistand til klienter i olje- og gassnæringen, og arbeider jevnlig med utbyggingsavtaler, riggavtaler, samordningsavtaler, konsesjonsverk og regulatoriske spørsmål, samt ved transaksjoner og børsnoteringer.

Kontaktpersoner