Hopp direkte til innhold

Nye innskuddssatser for innskuddspensjon

Finansdepartementet vedtok 13. desember 2013 endringer i forskrift om innskuddspensjon. Fra 1. januar 2014 vil høyeste innskuddssatser for lønn opp til 12 G være 7 prosent. Høyeste tilleggsinnskudd for lønn mellom 7,1G og 12G er satt til 18,1 prosent. Bedriftene kan velge om innskuddene skal starte fra første krone eller fra 1G.

Det tidligere knekkpunktet på 6G ble hevet til 7,1G ved lovendring 10. desember 2013 og denne lovendringen trer også i kraft fra 1. januar 2014.

Bedriftene må tilpasse seg de nye innskuddssatser innen 31. desember 2016. Regelendringer knyttet til innskuddspensjonslovgivningen og ny tjenestepensjonslovgivning gir bedriftene nye muligheter til å skreddersy sine pensjonsordninger. Det er viktig at man gjennomfører endringer ut fra en helhetlig tilnærming til bedriftens pensjonssystemer, dvs. at man også tar hensyn til eventuell AFP-ordning, bedriftens mulige driftspensjonsordninger og andre pensjonsordninger, sier Sven Iver Steen, partner i Arntzen de Besche.

Kompetanse

Kontaktpersoner