Hopp direkte til innhold

Akvakultur og dyrevelferd

Fredag 11. oktober arrangerte AdeB v/Hans Peder Hvide Bang og Ingvild Ombudstvedt et frokostmøte, hvor de inviterte til erfaringsutveksling og diskusjon om akvakultur og dyrevelferd.

Under frokostmøtet ble blant annet temaer som dyrevelferd som relevant hensyn i matlovgivningen, dyrevelferdsmessige konsekvenser av domestisering av fisk, og utviklingen i rammebetingelsene som angår dyrevelferden innenfor denne næringen tatt opp.

Deltagere var utvalgte personer fra myndighetene, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og bransjen. 

Kompetanse