Hopp direkte til innhold

Sven Iver Steen tilbake til Arntzen de Besche

Sven Iver Steen har siden 2009 vært administrerende direktør for Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og Felleskontoret for LO⁄NHO–ordningene.

«Omstillingen av Fellesordningen for AFP med tilpasning til pensjonsreformen har vært krevende og interessant. Omstillingsprosessen må langt på vei anses som gjennomført og ordningene beveger seg over i en mer normal driftsfase. Vi er nå kommet til et punkt som gjør det naturlig for meg å avslutte arbeidet for Fellesordningene og gjenoppta arbeidet for Arntzen de Besche Advokatfirma», sier Steen.

Sven Iver Steen har siden 1984 arbeidet som advokat og senere partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han har lang erfaring som juridisk rådgiver for norsk nærings- og organisasjonsliv og for det offentlige. Han har i alle år hatt betydelige oppdrag innen finans, pensjons-, og forsikringssektoren. Steen har tidligere vært styreleder og managing partner i advokatfirmaet. Han har i en årrekke arbeidet for Banklovkommisjonen og deltar for tiden i arbeidet med et nytt regelverk for forsikringsbaserte tjenestepensjoner. Han har vært engasjert som rådgiver i redningsaksjon av børsnotert bankkonsern og ledet granskning av allmennaksjeselskap. Han deltok i utarbeidelsen av en utredning om nasjonalt pensjonsrettighetsregister som ledet frem til Norsk Pensjon AS. Han har hatt en rekke styreverv og andre verv i norsk næringsliv og vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta og leder av Advokatforeningen hvitvaskingsarbeidsgruppe.

Kompetanse

Kontaktpersoner