Hopp direkte til innhold

Nytt forslag til en mer effektiv konkurranselov

Forslagene til endringer i konkurranseloven som nylig er lagt frem får betydning for næringsdrivende.

En viktig endring er at omsetningstersklene for meldeplikt av oppkjøp og fusjoner heves betydelig, slik at færre saker må meldes til Konkurransetilsynet. Videre er det blant annet foreslått endringer som skal øke bedrifter og ansattes insentiver for å varsle Konkurransetilsynet om ulovlig samarbeid. 

Les nyhetsbrevet.

Kompetanse

Kontaktpersoner