Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Nytt regelverk om matinformasjon til forbrukere

Etter nærmere tre års arbeid er endelig EUs nye forordning om matinformasjon til forbrukere vedtatt. Forordningen sammenslår, forenkler og endrer en rekke direktiver og forordninger på området, og er av mange omtalt som en «revolusjon» innen matsektoren. Forordningen medfører at også matmerkingsreglene i Norge må endres. Ved at forordningen tidligst vil gjelde fra desember 2014 vil aktørene i matkjeden få en viss tid på å tilpasse seg det nye regelverket. Aktører som er i forkant vil kunne foreta tilpasninger samtidig med andre planlagte emballasjeendringer.

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner