Hopp direkte til innhold

Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012

De lenge varslede endringene av reglene om håndheving av regelverket for offentlige anskaffelser er nå vedtatt og vil være på plass fra 1. juli. Dette innebærer betydelige endringer både for oppdragsgiver og leverandør.

Formålet med regelverket er å styrke rettighetene til forbigåtte leverandører og å hindre bruk av ulovlige direktekjøp for å sikre konkurranse. Virkemidlene omfatter både bedre mulighet til å stanse kontraktsinngåelse når dette er nødvendig og annulering av inngått kontakt, og krevet større årvåkenhet både hos oppdragsgiver og leverandører.

Les mer i nyhetsbrevet.

Kompetanse