Hopp direkte til innhold

Ny prosedyrepartner i Arntzen de Besche

Erlend Haaskjold tiltrer som partner i AdeB 13. august 2012.

Erlend Haaskjold har vært advokat hos Thommessen siden 2009. Fra 1999 til 2009 var han advokat hos Regjeringsadvokaten og før det dommerfullmektig hos sorenskriveren i Stjør- og Verdal. Han har prosedert en lang rekke sivile saker for alle nivåer i norske domstoler, og har ved flere anledninger representert Norge i Menneskerettighetsdomstolen. Han har kompetanseområdene bank/finansiering, insolvens og næringseiendom, og bransjefokus innen eiendom, finans/bank/forsikring og media. Haaskjold fikk møterett for Høyesterett i 2003 og er forfatter av boken «Kontraktsforpliktelser».

«Tvisteløsning og prosedyre opplever en sterk økning i oppdragsmengden. Med dette har vi tilknyttet oss en av landets fremste prosedyreadvokater», uttaler Kåre I. Moljord, leder av vår prosedyreavdeling. «Sammen med våre øvrige partnere og ansatte i vår prosedyregruppe markerer vi oss som en ledende aktør på området» sier han. 

Kompetanse

Kontaktpersoner