Hopp direkte til innhold

Ny partner innen shipping og offshore

For å møte økende etterspørsel og styrke bredden i vår kompetanse innen offshore og shipping har vi gleden av å meddele at Karl-Johan Gombrii tiltrer som partner i Arntzen de Besche.

Karl-Johan Gombrii er med mer enn 30 års erfaring fra bransjen, en nestor innen sjørett og maritimt relatert jus i Norge og internasjonalt. Gombrii har siden 1982 vært advokat ved Nordisk Skipsrederforening (siden 2000 som viseadministrerende direktør) og avsluttet karrieren i Nordisk som leder av foreningens Singapore kontor.

Gombrii har i en årrekke også vært president i CMI (Comité Maritime International), men vil avslutte dette vervet i oktober i år for å frigjøre ytterligere tid til sitt arbeid hos AdeB.

AdeB er i ferd med å bygge opp betydelig kompetanse og aktivitet innen finansiering av offshore og shipping. Gombrii vil med sin bakgrunn bidra til denne satsingen og supplere firmaets sterke finansieringskompetanse med sin maritime kompetanse.

I tillegg representerer AdeB en rekke betydelige aktører innen offshoreindustrien og ønsker med tilknytningen av Gombrii å utvide tilbudet til eksisterende kunder, samt bygge ut tilstedeværelsen innen både offshore og shipping.

Vi er stolte over at Gombrii har valgt Arntzen de Besche.

Kompetanse

Kontaktpersoner