Hopp direkte til innhold

Ny forskrift om fradragsrett for tap på konserninterne fordringer

Sist høst ble det vedtatt en lovregel som innebærer en vesentlig beskjæring i fradragsretten for tap på konserninterne fordringer. I forskrift av 8. mars 2012 har Finansdepartementet nå fastlagt nærmere regler om avskjæring av fradragsrett for tap på fordringer mot «nærstående selskaper».

Forskriften er gitt effekt fra samme dato som lovendringen, det vil si fra og med 6. oktober 2011.

Les nyhetsbrevet.

Kompetanse

Kontaktpersoner