Hopp direkte til innhold

Ny CO2-kompensasjonsordning for industrien

Regjeringen varslet 11.09.2012 at den vil etablere en CO2 kompensasjonsordning for industrien, for å hindre at norske industribedrifter flagger ut av landet.

Regjeringen peker på at etableringen av kvotesystemet i EU i 2005 har gitt økte kraftpriser i Norge. Ifølge regjeringen er årsaken at kraftprodusentene velter deler av sine kvotekostnader over i kraftprisen. Dermed har også norsk vannkraft et CO2-påslag til tross for at kraften er utslippsfri. Dette mener regjeringen har bidratt til å svekke industriens konkurranseevne sammenlignet med virksomheter i land uten slik klimaregulering. 

Les nyhetsbrevet.

Kompetanse

Kontaktpersoner