Hopp direkte til innhold

Høringsuttalelse til Konkurransetilsynet om forslag til veileder i prosjektsamarbeid

Arntzen de Besche har skrevet en høringsuttalelse til Konkurransetilsynet om forslag til veileder i prosjektsamarbeid.

Les høringsuttalelsen her.

Som det fremgår av høringsuttalelsen er vi negative til viktige deler av Konkurransetilsynets utkast. Etter vår oppfatning bør en veiledning fra tilsynet på området for prosjektsamarbeid ta sikte på små og mellomstore bedrifter, og veilederen bør gi praktisk rettede råd til disse slik at denne gruppen bedrifter får økt sin markedsadgang og kan være med å konkurrere om større oppdrag i fellesskap. Slik utkastet er lagt opp er det etter vår oppfatning for teoretisk slik at verdien som veileder svekkes. Det er også flere synspunkter på samarbeidsformer i utkastet som vi mener det ikke er holdepunkter for i praksis. Vår anbefaling til tilsynet er derfor å forenkle utkastet betydelig, eller å la den gamle veilederen fra 2008 gjelde videre. 

Kompetanse