Hopp direkte til innhold

Høringsuttalelse til en mer effektiv konkurranselov (NOU 2012:7)

Arntzen de Besche har skrevet en omfattende høringsuttalelse til departementet om forslagene om endringer i konkurranseloven.

Les Arntzen de Besches fullstendige høringsuttalelse her.

Vi er hovedsakelig positive til lovforslagene og særlig til endringene som forenkler regelverket og styrker næringslivets rettigheter i forhold til Konkurransetilsynet. Forslagene er i stor grad hentet fra EU/EØS-retten, og harmonisering av regelverket er en fordel for både norske bedrifter og utenlandske bedrifter med virksomhet i Norge. Vi er likevel uenige på noen punkter, og redegjør for dette i uttalelsen.

Les nyhetsbrevet.

Kompetanse

Kontaktpersoner