Hopp direkte til innhold

Aktuelt på matområdet

I Norge har forslaget til den såkalte «kindereggforskriften» skapt debatt. Forskriften skal begrense mulighetene for markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.

Spørsmålet som særlig har vært reist er i hvilken grad en slik markedsføringsforskrift vil vanskeliggjøre salg av enkelte typer produkter, slik som Happy Meal og Kinderegg.

Det er nå endelig avklart at Regjeringen skal nedsette et lovutvalg som skal utrede en lov om god handelsskikk basert på Matkjedeutvalgets rapport «Mat, makt og avmakt», som kom i 2011. 

Matvaresektoren har vært en særlig prioritert sektor også i Europa, spesielt siden 2007, da matvareprisene i Europa økte kraftig. I forbindelse med kartlegging av konkurranseforholdene innen matvaresektoren har «The European Competition Network» (ECN) utarbeidet rapporten «Activities in the food sector». Rapporten fra ECN viser at aktiv håndheving av konkurransereglene i matmarkedene sikrer forbrukerne lavere priser og bedre utvalg.

Les nyhetsbrevet.

Kompetanse

Kontaktpersoner