Hopp direkte til innhold

Webinar om Stortingsmeldingen «Energi til arbeid» og høringsdokumenter/veileder for havvind

Fredag 11. juni kom den etterlengtede Stortingsmeldingen om energi, som har fått tittelen «Energi til arbeid». Sammen med meldingen fremla regjeringen et høringsdokument som tar for seg viktige endringer i Havenergilova og Havenergiforskriften, samt en veileder for utvikling av havvind – som bygger på forskriftens bestemmelser. Stortingsmeldingen inkluderer også et «veikart» for hydrogen.  

Dokumentene omhandler helt fundamentale forutsetninger for utviklingen i energisektoren fremover. 

Skift og medlemsbedriftene Agder Energi og Arntzen de Besche arrangerer webinar om meldingen og de tilhørende dokumentene tirsdag 22 juni kl 10.00 til 11.00. Det vil bli innlegg og samtale mellom 

Webinaret kan følges her: https://www.facebook.com/events/500552961280082

Rammebetingelsene for utvikling av havvind står særlig sentralt i regjeringens arbeid, og viktige spørsmål blir nå avklart: Statnett vil bli utpekt som systemansvarlig, det vil gjennomføres et auksjonsbasert system for bunnfaste installasjoner i Sørlige Nordsjø II, mens det legges opp til støtteordninger for flytende installasjoner i Utsira Nord. Samtidig er det mange viktige spørsmål som det må arbeides videre med. 

Den videre utviklingen av infrastruktur, veien mot «hybride forbindelser» og etter hvert et «Nordsjønett» reiser en rekke spørsmål som vil bli belyst med bransjeperspektiver og juridiske vinklinger. I tillegg til de meget dagsaktuelle spørsmålene om havvind vil meldingens betydning også belyses i et større perspektiv. Betydningen av en helhetlig utvikling infrastruktur og samvirke mellom ulike energibærere i det grønne skiftet vil stå sentralt i diskusjonene.

Kompetanse

Kontaktpersoner