Hopp direkte til innhold

Voldgiftsseminar i regi av Oslo Chamber of Commerce

Erlend Haaskjold, advokat i Arntzen de Besche, ledet paneldiskusjonen under voldgiftsseminaret som Institutt for Voldgift ved Oslo Chamber of Commerce avholdt 30. oktober i Oslo. Seminaret tok for seg gyldighetskontroll av voldgiftsdommer.

Voldgift er avtalt tvisteløsning mellom parter i kommersielle tvister. Fordelene er mange. Partene får som regel en grundig, effektiv og konfidensiell behandling av tvisten, og voldgiftsdommen er endelig. For partene er næringsinteressene avgjørende, og voldgift er derfor ofte den foretrukne måten å løse kommersielle tvister på.

En voldgiftsdom kan ikke bringes inn til full overprøving av domstolene. Alle relevante jurisdiksjoner har imidlertid systemer for gyldighetskontroll i nasjonale domstoler for å sikre at grunnleggende krav oppstilt i lovgivning og internasjonale konvensjoner er oppfylt. Antall voldgiftsdommer som bringes inn for domstolene er økende.

Oslo Chamber of Commerce («OCC») Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene og har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt.

Erlend Haaskjold har betydelig erfaring med voldgift, både som dommer og som prosessfullmektig.

De andre foredragsholderne/paneldeltakerne på seminaret var høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, advokatene Stephan L. Jervell (Wiersholm) og Harald S. Kobbe (Kluge), og professor dr. juris Ivar Alvik fra Det juridiske fakultet i Oslo. Mer informasjon om arrangementet er tilgjengelig her.

Kompetanse