Hopp direkte til innhold

Virtuell høstkonferanse om vindkraftreform og havarealer

Arntzen de Besches og Norweas høstkonferanse ble avholdt virtuelt i år. Over 130 representanter fra bransje og myndigheter fulgte diskusjonen om vindkraftmeldingen og åpning av arealer for havvind.

Høstkonferansen peker seg ut som en helt sentral møteplass for rammevilkår rundt vindkraft. Når vi nærmer oss at 10% av kraftproduksjonen kommer fra norsk vind blir den ikke mindre aktuell. 

I pandemiåret 2020 gikk deltagerne glipp av den tradisjonsrike tapasen og mingling, men svært mange fulgte likevel stabilt med på stafetten av oppdatering på nett. Gikk du glipp av den? Gå rett til opptak her.

Årets tema var svært aktuelt – bransjen har ventet lenge på ny vindkraftpolitikk fra Stortinget, og energi- og miljøkomitéen kom med sin innstilling om vindkraftmeldingen bare dagen før konferansen. 

At to helt sentrale personer i forhandlingene – Liv Kari Eskeland (H) og saksordfører Ruth Grung (Ap) – kunne enes om behovet for mer vindkraft - dog med lavere miljøavtrykk og bedre lokal forankring  - til industri og elektrifisering, lover bra etter vårt syn. 

De første reaksjonene fra viktige premissleverandører som Landssammenslutningen av vindkraftkommuner, KS, Norsk Industri, WWF og Zero kom også frem, i tillegg til bransjerefleksjoner fra Statkraft og Greenstat. 

Bildet de fleste tegnet er klart: Konsesjonsreform er nødvendig, men det blir uhyre viktig at ordninger for lokal kompensasjon konkretiseres og at man lykkes i å bevare nasjonale hensyn selv med nye prosesser etter plan- og bygningsloven. 

Selv om det er usikkerhet om hva reformene som kommer vil innebære i detalj er vi glade for at så mange er tydelige på at landvind er her for å bli. 

Som alltid hilste vårt "fagdepartement", OED forsamlingen og ga en oppdatering om veien videre etter vindkraftmeldingen: Målet om å utnytte våre fornybare ressurser står fast, og til våren kommer en viktig Stortingsmelding om verdiskaping fra bl.a. vind, kunne statssekretær Tiller fortelle.  

I tillegg tok vi opp tråden fra de to aller første felles konferansene mellom Arntzen de Besche og Norwea som handlet om den da nye havenergiloven som setter rammeverket for åpning av havarealer for vindkraft: Endelig skal faktiske arealer åpnes, og vi tok den viktige diskusjonen om regulering og infrastruktur er tilstrekkelig for å sikre kommersiell interesse? Juridisk ekspertise fra Arntzen de Besche og Selmer diskuterte sammen med den erfarne havvindaktøren Equinor. 

Vi sees neste høst – og da etter alle solemerker med mingling og tapas. Nye rammevilkår, men "business as usual" for høstkonferansens del. 

Kompetanse

Kontaktpersoner