Hopp direkte til innhold

Viktige endringer i reglene om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold

Det har i lang tid vært diskutert endringer i reglene om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold, og arbeidet med å lage utkast til nye regler har pågått i flere år. Fredag 11. desember vedtok imidlertid Stortinget nye regler. Lovforslaget ble vedtatt i samsvar med Arbeids- og sosialkomiteens innstilling og medfører viktige endringer på enkelte punkter i forhold til dagens regelverk og slik rettstilstanden har utviklet seg i praksis.

Blant annet er det verdt å merke seg følgende hovedpunkter:

Det er ikke fastsatt bestemmelser om når de nye reglene vil tre i kraft. Men for avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning ett år etter ikrafttredelsen

Kompetanse

Kontaktpersoner