Hopp direkte til innhold

Varslingsutvalget har levert sin utredning om varsling i arbeidslivet

Varslingsutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdert om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Partner i vår arbeidslivsavdeling, Tron Dalheim, er medlem i utvalget som ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 11. november 2016.

Utredningen inneholder en omfattende utredning av ulike problemstillinger knyttet til varsling, samt utvalgets forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet i norsk arbeidsliv.

Utvalgets hovedfunn er at varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, og hvor det iverksettes adekvate prosesser umiddelbart for å få avklart om det foreligger kritikkverdige forhold, og der det eventuelle kritikkverdige forholdet bringes til opphør. Spørsmålet som virksomhetene må stille seg er hva som kan ha skjedd og hvorfor, og ikke hvem det er som har sagt fra om det kritikkverdige forholdet.

Tron Dalheim arbeider med rådgivning og tvisteløsning og er spesialisert på det arbeidsrettslige området, inkludert omstilling, kollektiv arbeidsrett, pensjon og varsling/granskning. Han har 20 års erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger, og har ledet store rådgivningsoppdrag, forhandlinger, prosesser for domstolene, virksomhetsoverdragelse og outsourcing, samt utredningsoppdrag for private bedrifter og offentlige myndigheter.

Rapporten med tittel «Varsling – verdier og vern» ble levert 15. mars. NOU-en er tilgjengelig her. Mer informasjon om utvalget er tilgjengelig på Varslingsutvalgets nettside.

Kompetanse