Hopp direkte til innhold

Utvikling av talenter handler om å gi riktige muligheter til rett tid

Uttrykket «kastet ut på dypt vann» er mye brukt i karriereutvikling og kan gi et feilaktig bilde av hvordan man effektivt utvikler talenter. I Arntzen de Besche fokuserer vi på å tilpasse muligheter, utfordringer og coaching til våre talenters individuelle karriereløp. For våre ansatte innebærer dette blant annet kursing gjennom AdeB Akademiet, mulighet for å ta eierskap i større saker og utvikling av eksterne perspektiver gjennom secondment og utleie.

Vi mener vår tilnærming utvikler markedets dyktigste forretningsadvokater. Dette er advokater, som utover å være faglige spydspisser, også utvikler kommersiell forståelse, bransjeinnsikt og evnen til å lede og delta i komplekse prosjekter. 

I løpet av sommeren har Ea Herstad Øverås (entreprise) og Camilla Laastad (entreprise) rykket opp til senioradvokater, mens Martin Gunnheim (Bank, Finans og Insolvens) har rykket opp til fast advokat. 

Vi er stolte av vår utvikling av yngre talenter i Arntzen de Besche. For å illustrere noe av dette har vi intervjuet våre nylig forfremmede advokater om hvordan de ser på mulighetene for karriereutvikling i Arntzen de Besche. 

Hva har vært viktig for din karriereutvikling i Arntzen de Besche? 

Ea: Det har vært avgjørende å tidlig få oppleve tillit og ansvar, samtidig som man har god støtte. Lagfølelsen er sterk i Arntzen de Besche. Jeg føler man blir satset på og heiet frem i Arntzen de Besche.

Martin: Jeg vil spesielt trekke frem mitt secondment i London hos Watson, Farley & Williams LLP hvor jeg fikk muligheten til å jobbe med finansiering fra en annen side og i et helt annet miljø.  

For øvrig har også Ea og Camilla vært utleid til henholdsvis NCC og USBL og trekker frem denne erfaringen som svært viktig for å utvikle forståelsen av våre kunder og deres bransje.  

Hvilken rolle har partnere i Arntzen de Besche hatt for din utvikling? 

Camilla: Det er stort fokus på kunnskapsdeling og lagspill, og dette skaper et arbeidsmiljø hvor man er en del av et team som jobber mot samme mål og som ønsker å gjøre hverandre bedre. I tillegg er partnerne flinke til å involvere oss og til å gi tillitt. Dette er viktig for å utvikle seg som forretningsadvokat. 

Ea: Døren er alltid åpen. Det har vært viktig både for kunnskapsdelingen så vel som det sosiale. I tillegg vil jeg trekke frem at partnerne i Arntzen de Besche er flinke til å synliggjøre yngre advokater til klientene, i motsetning til å la dem jobbe “back office”.

Hva motiverer deg med tanke på videre utvikling i Arntzen de Besche? 

Martin: Det motiverer meg at man stadig lærer og det er inspirerende å arbeide for partnere som kan gi deg den beste opplæringen.

Camilla: Arntzen de Besche satser tungt på prosjektledelse og at dette skal være en integrert del av alle medarbeidernes arbeidshverdag. Dette mener jeg at utgjør et gode for klientene samtidig som det gir de ansatte mer forutsigbarhet og kontroll på egen arbeidshverdag.

Hvordan ser du på din rolle ovenfor yngre ressurser i Arntzen de Besche?

Camilla: Jeg tenker at det er viktig å være tilgjengelig for yngre ressurser – både hva gjelder veiledning ved utførelsen av konkrete arbeidsoppgaver, men også som sparringspartner i forbindelse med karriereutvikling.

Ea: Ja, selv om vi skal gi dem frihet, ansvar og tillit, er det ingen som skal føle at de blir ”kastet ut på dypt vann” uten redningsbøye. Vi skal være der for dem, slik våre eldre kollegaer har vært der for oss. Sånn sett er Arntzen de Besche fullt av gode forbilder.

Kontaktpersoner