Hopp direkte til innhold

Utbygger vant frem på alle punkter i stor skjeggkre-sak

Axer Bolig fikk medhold i Follo tingrett om at det ikke hadde skjedd en felles innsmitting av skjeggkre i byggeperioden på prosjektet Grensen Park i Ski.

Boligeierne i de 54 rekkehusene i prosjektet gikk til sak mot utbygger Axer Bolig og hevdet:

«det i byggeperioden har vært en samtidig innsmitting av skadedyr som skjeggkre, sølvkre og støvlus og at rekkehusene er oppført og bygget slik at skadedyrene har hatt gode vekstvilkår».

Boligeierne mente at boligene var levert med en mangel, og ba i utgangspunktet om et prisavslag på 307.000 kroner per seksjon. Subisidiært at man fikk dekket behandling av skjeggkre ved åte, Advion Cockroach, som var beregnet til å koste 13.125 kroner per enhet.

Utbygger argumenterte i mot dette, og hevdet at det ikke forelå bevis for at det hadde vært samtidig innsmitting i byggerperioden.

«Det sentrale spørsmål i saken er om det skjedde en samtidig innsmitting av skjeggkre i boligenes byggeperiode og dermed om mangelen forelå ved overtakelse. Det anføres at det ikke er bevist i saken at innsmittting fant sted før overtakelse. Det vises her også til Mycoteams egne opplysninger gitt av vitne Mattson om at det er vanskelig å si om så har skjedd. Det vises også til vitneforklaringer om tørking av byggematerialer under bygging samt vitne forklaring fra Ski Bygg. Det er ikke her fremkommet noe som tyder på innsmitting via byggematerialer. Det vises også til den lange tid som gikk før skjeggkre ble oppdaget», hevdet Axer.

Rettens dom, som forelå denne uka, gir utbygger medhold. Follo tingrett finner ikke at det er sannsynliggjort at innsmitting av skjeggkre skjedde i byggeperioden. Retten påpeker også at at verken sølvkre eller støvlus er en rettslig mangel.

Saksøkerne ble dømt til å betale saksomkostninger til motparten på 946.970 kroner.

Dommen er den første som faller om skjeggkre i nyboligprosjekter, og kan således være av prinsippiell interesse.

– Etter vår vurdering er dette en god og grundig dom på alle måter, sier Axer Boligs advokat Jørgen Birkeland i advokatfirmaet Arntzen de Besche til Byggeindustrien.

- Sameiet ønsker ikke å gi noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier deres advokat, Karoline Røvik Zeiner i advokatfirmaet Dalan i en kommentar.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Artikkelen er publisert på bygg.no 13. desember 2019. Les artikkelen her.

Kontaktpersoner