Hopp direkte til innhold

Unge advokaters rolle i det grønne skiftet

I slutten av mai holdt Yngre advokater i Oslo krets en webinar-rekke, som tok for seg unge advokaters rolle i det grønne skiftet. På plass var også vår egen advokat Øystein Skotheim, som holdt et innlegg om EUs taksonomi og hvilken betydning den vil ha for næringslivet og for jurister i tiden som kommer.

Ambisiøse mål 

EU har som mål å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og nå målet om netto nullutslipp innen 2050. EU-taksonomien er et viktig verktøy for å få dette til.  

-For å klare de ambisiøse målene trengs det ikke bare statlige bidrag, men også store private investeringer. Vi har den kapitalen som trengs for å gjøre disse investeringene allerede i dag, men det er et stort behov for å omdirigere mye av de pengene over i en bærekraftig retning, og aktiviteter, forteller Skotheim. 

Taksonomien kort fortalt 

For å sikre at næringslivet faktisk investerer grønnere er det behov for et klassifiseringssystem som bestemmer hva som defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål. På denne måten vil taksonomien bidra til økt transparens og forhindre såkalt grønnvasking. For å klassifiseres som bærekraftig må investeringen oppfylle følgende kriterier: 

Noen utfordringer, men også store muligheter for juristene 

Taksonomien vil kunne by på noen utfordringer fordi regelverket både er nytt, komplekst og i stadig endring. I tillegg favner det ganske bredt og de fleste bransjer kommer til å bli påvirket av regelverket i tiden som kommer. Samtidig får juristene en helt unik mulighet til å følge taksonomien helt fra start, underveis og langt fram i tid. 

-Fordi dette området er såpass kompleks vil det ikke være naturlig å spesialisere seg på taksonomien som ett område. Det vi derimot kan gjøre er å velge de områdene vi allerede kan for å se etter hvilke aktiviteter vi kan ta tak i der som gjør at de står i samsvar med taksonomien. Det er iallfall en måte å gjøre det på, forteller han. 

Hele innlegget til Øystein og de andre foredragsholderne er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner