Hopp direkte til innhold

Tung satsing mot bygg og anlegg fra Arntzen de Besche

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har den senere tiden ansatt en rekke nye advokater innen både entreprisegruppen og i avdelingen for offentlige anskaffelser.

Advokatfirmaet er dermed inne i en større satsing inn mot byggenæringen.

– Bygg og anlegg representerer en næring i sterk vekst - og vi er nå midt inne i en større satsing mot denne sektoren. Vi har ansatt flere nye advokater innen entreprisegruppen - mange med lang erfaring i faget samt flere nye og dyktige advokater. Entreprisegruppen teller nå sju ansatte i Oslo og sju ved avdelingen i Trondheim, forteller Knud Jacob Knudsen, partner og leder av entreprisegruppen i Oslo, til Byggeindustrien. Han kom til selskapet for rundt to år siden fra DLA Piper. Denne våren kom også Wenche Maartmann-Moe inn som partner og en viktig brikke i entrepriseavdelingens satsing.

– Vi har nå fått på plass mye god kompetanse i teamet, og står sterkt rustet til å ta opp konkurransen i dette voksende markedet inn mot bygg, eiendom og anlegg, legger Knudsen til.

Hele verdikjeden

Han kan fortelle at de bistår en rekke landsdekkende entreprenørselskaper, byggherrer og oppdragsgivere med rådgivning og prosessoppdrag innenfor bygg og anlegg.

– Vi har også erfaring med ulike former for nasjonale og internasjonale tilvirkningskontrakter – våre advokater har bred bakgrunn fra både entreprenør- og byggherresiden. Vi kan være inne i ulike deler av fasen i et prosjekt. Ikke minst ser vi at stadig mer tid går med til oppdrag i forberedelsesfasen. Kontraktene blir stadig større og mer komplekse – noe som krever profesjonell bistand på begge sider av bordet. I tillegg ser vi at kompleksiteten og omfanget av jobbene som utføres, ikke minst innen anlegg, krever tettere oppfølgning underveis. Samtidig ser vi også at konfliktnivået i deler av næringen er økende, noe som har skjedd i takt med økningen og størrelsen på oppdragene som uføres. Dette krever i seg selv større grad av profesjonell juridisk bistand, ikke bare i sluttoppgjørsfasen, men også underveis i byggeprosessen, utdyper Knudsen.

Advokatfirmaet har i stor grad også satset på oppdrag rundt nye utbyggings- og kontraktsformer - blant annet med ved bruk av tidlig involvering og ulike samspillsmodeller.

– Vi er veldig ofte inne i tidligfase nå - blant annet med bemanning og organisering. Vi har også lagt ned mye arbeid i å utvikle kontraktsstandarder som vektlegger samarbeid og felles måloppnåelse fremfor ensidig fokus på egne posisjoner. Vi mener at bruk av denne typen kontraktsmodeller i prosjekter hvor dette er egnet kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen, sier Knudsen.

Offentlige anskaffelser

I tillegg til entrepriseavdelingen har selskapet også lagt på seg i antall hoder innenfor anskaffelses- og konkurranserettsavdelingen. De ser synergiene mellom entreprisefaget og anskaffelsesfaget, og jobber tett integrert med hverandre, nå sist for en av tilbyderne på rv3/25.

– Det er på mange måter flytende grenser mellom entrepriserett og offentlige anskaffelser. Disse to kompetansegruppene utfyller dermed hverandre - og vi henter kunnskap fra begge disse gruppene innen enkelte oppdrag på kontoret, påpeker partner Svein Terje Tveit, som er nyankommet fra Thommessen.

I tillegg til Tveit er det også ansatt flere advokater som skal jobbe i dette grenselandet mellom anskaffelser, konkurranserett og entreprise innenfor bygg- og anleggsbransjen. I nærmest enhver entreprisetvist med en offentlig byggherre er det et anskaffelsesrettslig element, nå sist eksemplifisert med Magne Sveen og avgjørelsen fra Høyesterett, sier partner Espen Bakken som leder anskaffelsessatsingen i Arntzen de Besche.

– Vi ser også utfordringer med større kontrakter i det norske infrastrukturmarkedet. Her setter konkurranseloven opp snevre rammer for slikt samarbeid, fortsetter Bakken, som håper på at den såkalte veistripesaken fra Danmark kan bidra med et større handlingsrom for samarbeid i bygg- og anleggsbransjen.

– Arntzen de Besche vil definitivt være en utfordrer til de mer etablerte leverandørene, avslutter de to nye partnerne Maartmann-Moe og Tveit. 

Artikkelen er skrevet av Arve Brekkhus, bygg.no
Se PDF av artikkelen fra Byggeindustrien nr. 9 - 2019

Kompetanse

Kontaktpersoner