Hopp direkte til innhold

Tre transaksjoner med totalverdi på 29 milliarder NOK

I forrige uke ble det kunngjort at Hess Corporation har solgt sin norske virksomhet, Hess Norge AS, til Aker BP AS, og at Storebrand Livsforsikring AS overtar forsikringsbestanden til Silver Pensjonsforsikring AS uoa. I forrige uke ble også salget av Esso sin norske nedstrømsvirksomhet, Esso Norge AS, til DCC Plc avsluttet.

Salg av Hess Norge AS

Aker BP ASA betaler 2 milliarder USD for kjøpet av Hess Norge AS, noe som gjør transaksjonen til den største på norsk sokkel så langt i år. Transaksjonen inkluderer eierandeler i feltene Valhall og Hod på den norske sokkelen. Kjøpet er avhengig av godkjennelse av myndighetene, deriblant olje- og energidepartementet, finansdepartementet og eventuelt konkurransemyndighetene. Planen er å gjennomføre transaksjonen innen utgangen av 2017. Arntzen de Besche bistår Hess i salget. Teamet ledes av Anders Rødland, og flere advokater i Arntzen de Besche har jobbet med transaksjonen. 

Kjøp av Silver Pensjonsforsikring

Finansdepartementet vedtok i februar å sette Silver Pensjonsforsikring (Silver) under offentlig administrasjon fordi selskapet ikke oppfylte gjeldende kapitalkrav. Sven Iver Steen, partner i Arntzen de Besche, ble av Finansdepartementet utnevnt som styreleder av administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring. Oppgaven var å vurdere om Silver kunne videreføre driften på egne ben, eller om selskapet måtte finne investorer for å kunne fortsette. 24. oktober ble Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon solgt til Storebrand Livsforsikring AS. Transaksjonsverdien er i overkant av NOK 10 milliarder og Storebrand betaler et kontantvederlag på NOK 520 millioner. Silvers 20.000 avtaler og NOK 10 milliarder i pensjonsmidler flyttes til Storebrand. I tillegg til Sven Iver Steen, har flere personer i Arntzen de Besche vært involvert i arbeidet. 

Kjøp av bensinstasjonene til Esso Norge

DCC Plc kunngjorde tidligere i år at de kjøper bensinstasjonene til Esso Norge AS for 2,43 milliarder NOK. Arntzen de Besche har bistått DCC i kjøpet. Teamet har vært ledet av Per A. Dagslet og flere advokater i Arntzen de Besche has vært involvert i arbeidet. Dette er en av de største transaksjonene i det norske nedstrømsmarkedet de siste årene. Vi bistod også Shell når de solgte sin norske nedstrømsvirksomhet bestående av blant annet 415 bensinstasjoner til Smart Fuel AS for ett par år siden.  

Kompetanse

Kontaktpersoner