Hopp direkte til innhold

Tommy Dahlen tilbake til Arntzen de Besche

Det er en stor glede å ønske Tommy Dahlen velkommen tilbake som partner i Arntzen de Besche.

Tommy blir en del av vår faggruppe innenfor teknologi og innovasjon, og arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Han er spesialist innenfor immaterielle rettigheter (IPR) og bistår norske og internasjonale virksomheter med utarbeidelse og implementering av beskyttelsesstrategier. Som ledd i dette arbeidet sitter han i flere rådgivende komiteer (IPR Advisory Board) for teknologibedrifter innenfor ulike forretningsområder. 

Tommy har i flere år arbeidet med internasjonalisering og kommersialisering av teknologi gjennom salg og lisensiering av patenter og øvrige immaterielle frembringelser, og bistår en rekke virksomheter i forbindelse med oppfølging av brudd på immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Videre bistår Tommy en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter. 

Tommy er en etterspurt foredragsholder og holder jevnlig foredrag på flere av de største konferanse i Norge innenfor teknologiområdet. 

- Jeg valgte å komme tilbake til Arntzen de Besche for å fortsette arbeidet med å bygge et ledende kompetansemiljø for immaterialrett, IKT og øvrige problemstillinger knyttet til teknologi og innovasjon, uttaler Tommy Dahlen. Arntzen de Besche har de siste årene styrket sin satsing inn mot disse fagområdene og har lagt svært godt til rette for fortsatt utvikling og vekst og jeg er takknemlig for muligheten til å være en del av teamet på reisen videre, sier han.

- Tommy er svært dyktig og det er gledelig at vi får han tilbake i teamet, uttaler managing partner Håvard Sandnes. Hans kompetanse og erfaring både fra in-house og rådgiversiden, innenfor et område i enorm utvikling, etterspørres stadig oftere fra våre klienter. 

Kompetanse

Kontaktpersoner