Hopp direkte til innhold

To nye partnere inn i lovutvalg hos Advokatforeningen

Våre partnere Marianne Sahl Sveen og Eyvind Sandvik er fra 1. januar 2018 oppnevnt som nye medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg innenfor henholdsvis Børs- og verdipapirhandelrett og Skatterett. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

Marianne Sahl Sveen er partner i vår Corporate/M&A avdeling og arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett og M&A, med særlig fokus på noterte og internasjonale grensekryssende transaksjoner. Sveen har lang erfaring med børsnoteringer og har deltatt som juridisk rådgiver i en rekke av de større kapitalmarkedstransaksjonene i det norske markedet de siste årene. Hun har i tillegg erfaring fra bl.a. Finanstilsynet.

Eyvind Sandvik er partner i vår skatteavdeling og bistår først og fremst innenfor skatterett, herunder alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett, omorganiseringer og transaksjoner. Han bistår også jevnlig norske og utenlandske selskaper i tvistesaker med skattemyndighetene. Sandvik har erfaring fra bl.a. skattelovavdelingen i Finansdepartementet og innehar en LL.M.-grad i International Taxation fra New York University School of Law.

Advokater i Arntzen de Besche er representert i flere av Advokatforeningens lovutvalg og dette er en av flere måter våre advokater er med på å forme rettsutviklingen.

Kompetanse

Kontaktpersoner