Hopp direkte til innhold

To nye partnere i Arntzen de Besche

Det er med stor glede vi kan meddele at Jon Martin Atkinson og Tor Kristian Lånke tiltrer som partnere fra 1. juli 2016.

Jon Martin Atkinson
Jon Martin Atkinson startet i Arntzen de Besche i 2013 og har spesialistkompetanse innenfor selskapsrett og transaksjoner (M & A) samt restruktureringsprosesser. Han har bred erfaring med å bistå i alle ledd i kjøp- og salg av virksomheter, restrukturering av virksomheter samt egenkapitalprosesser, særlig knyttet til investeringer i tidligfase virksomheter / venture capital.  Jon prosederer også jevnlig saker for domstolene.

Jon har tidligere erfaring fra advokatfirmaet Selmer.

Tor Kristian Lånke
Tor Kristian Lånke startet i Arntzen de Besche i 2010. Tor Kristian er tilknyttet entreprisegruppen i Trondheim og har spesialistkompetanse innenfor landbasert og offshore entrepriserett, samt offentlige anskaffelser. Han har erfaring med å bistå entreprenørbedrifter, leverandører, byggherrer og andre oppdragsgivere i tilknytning til kommersielle bygge- og tilvirkningskontrakter i alle prosjektets faser, herunder i forbindelse med anbudsprosesser. Han har også erfaring med å prosedere større kontraktsrettslige tvister for domstolene.

Tor Kristian har tidligere erfaring fra juridisk avdeling i oljeselskapet BP Norge AS, samt at han har vært dommerfullmektig ved Sør-Trøndelag tingrett.

Tommy Dahlen tilbake i Arntzen de Besche

Tommy Dahlen arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Dette omfatter rådgivning knyttet til etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR), herunder utarbeidelse og implementering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier. Tommy rådgir også en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter. Tommy har i flere år arbeidet med internasjonalisering og kommersialisering av teknologi gjennom salg og lisensiering av patenter og øvrige immaterielle frembringelser, og bistår en rekke virksomheter i forbindelse med oppfølging av brudd på immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Tommy var partner i Arntzen de Besche fra 2009-2015 og har ellers nærmere 10 års erfaring fra advokatfirmaet Schjødt.

- Vi er svært glade for å ta opp to av våre senioradvokater som partnere i Arntzen de Besche, uttaler managing partner ved Arntzen de Besches kontor i Trondheim Jon Reidar Gresseth. Vi har et høyt fokus på å beholde og videreutvikle de gode hodene, og dette er et godt tegn på at arbeidet vi gjør med utvikling av våre medarbeideres fagkompetanse, kommersielle forståelse og bransjekunnskap gir gode resultater og ytterligere styrker vårt firma. At Tommy kommer tilbake til Arntzen de Besche ser vi på som et godt tegn på at vi har et meget godt og dynamisk arbeidsmiljø som gir medarbeiderne spennende oppgaver både av faglig og kommersiell art.

Kontaktpersoner