Hopp direkte til innhold

To advokater inn i Advokatforeningens lovutvalg

Mira Tengesdal Torstenbø og Elisabeth Eriksson er fra 1. januar 2021 oppnevnt som medlemmer av henholdsvis lovutvalget for sivilprosess og voldgift, og lovutvalget for bank, finansering og valuta. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av Advokatforeningens hovedstyre.

Mira Tengesdal Torstenbø har vært både dommer og dommerfullmektig ved Stavanger tingrett og har også vært en del av rettsmeklingstemaet der. Hun jobber nå med arbeidsrett og generell tvisteløsning og prosederer ofte for domstolen. 

Elisabeth Eriksson har betydelig erfaring med verdipapirrett og finansregulatorisk. Hun bistår løpende finansforetak, herunder banker, samt verdipapirforetak og ulike fondsstrukturer. I tillegg til mange års erfaring som advokat på området, har hun vært compliance-ansvarlig i et verdipapirforetak, samt legal counsel i fondsselskap (secondment).  

Kompetanse

Kontaktpersoner