Hopp direkte til innhold

Sven Iver Steen utnevnt som styreleder av administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS

Fredag 17. februar fattet Finansdepartementet vedtak om at Silver settes under offentlig administrasjon. Dette er første gang et livselskap settes under offentlig administrasjon i Norge.

Bakgrunnen for at Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlige administrasjon er at selskapet ikke oppfyller kapitalkravene i Solvens II-regelverket som ble innført 1. januar 2016 for livs- og skadeforsikringsselskaper.

Administrasjonsstyrets oppgave er å ivareta pensjonskundenes interesser på en best mulig måte.

Sven Iver Steen er managing partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, og har tidligere vært leder av Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og Felleskontoret for LO/NHO-ordningene. Steen deltok i granskningen av Kongsberg Våpenfabrikk AS, det børsnoterte selskapet Linde-Group, restruktureringen av SAS, og bistod ved redningsoperasjonen til BN Bank. Steen har deltatt i en omfattende produksjon av offentlige utredninger knyttet til norsk finans-, forsikrings- og industrisektor.

Kontaktpersoner