Hopp direkte til innhold

Styrket satsing på samfunnsansvar

Arntzen de Besche har blitt samarbeidspartner med Sykehusklovnene og har som eneste norske advokatfirma blitt medlem av FNs Global Compact-programmet.

Samfunnsansvar (Corporate Social Responsilibity) handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Arntzen de Besche har lenge vært samfunnsansvaret bevisst, og er også miljøfyrtårnsertifisert.

SAMARBEIDSPARTNER TIL SYKEHUSKLOVNENE
For å styrke satsingen har vi nylig blitt samarbeidspartner med Sykehusklovnene, hvor vi årlig bidrar med finansiell støtte og pro-bono til organisasjonen. Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som består av en gruppe (30) profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Hovedmålet er at alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn, unge og pårørende i en ellers krevende livssituasjon. Klovnene besøker i dag sykehus i Oslo, Bergen, Trondheim, Akershus, Drammen, Skien, Haugesund, Arendal, Kristiansand og Ålesund, og tilbudet utvides kontinuerlig.

– Sykehusklovnene gjør en formidabel innsats i forhold til mennesker som er i en vanskelig situasjon med særlig fokus på barn og deres pårørende, uttaler Sven Iver Steen, managing partner i Arntzen de Besche. Vi er glade for å ha fått anledning til å samarbeide med Sykehusklovnene og støtte organisasjonens viktige arbeid.

FNs GLOBAL COMPACT
Arntzen de Besche har, som eneste norske advokatfirma, blitt medlem i FNs Global Compact. Det betyr at vi støtter opp om programmets ti prinsipper.

FNs Global Compact jobber for en bevisstgjøring av samfunnsansvar for alle verdens bedrifter og inkluderer per i dag mer enn 8000 bedrifter fra 145 land. 

Relaterte saker

Kontaktpersoner