Hopp direkte til innhold

Styrker posisjonen på Legal 500

Det anerkjente ratingbyrået Legal 500 publiserte i dag sine resultater for 2021-utgaven. Vi befester posisjonen som et av Norges ledende advokatfirmaer og er rangert i 19 av 19 kompetanseområder. Vi oppnår første- og andreplasseringer innenfor 13 kompetanseområder. 44 av våre advokater er anerkjent i undersøkelsen innenfor sine kjerneområder.

Legal 500 har, basert på intervjuer med kunder av advokatfirmaer og egne undersøkelser, laget resultatlister som rangerer de fremste advokatfirmaene og enkeltadvokater innenfor 19 kompetanseområder i Norge. 

Vi er rangert i Band 1 eller 2 innenfor følgende 13 kompetanseområder: 

Videre oppnår vi gode resultater innenfor Elektrisitet og Fornybar energi, Fiskeri og Havbruk, Insolvens og Restrukturering, Immaterialrett, Sjørett og TMT (teknologi, media og telekom).

ET BREDT TEAM AV SPESIALISTER

Legal 500 sin rangering tar for seg 19 kompetanseområder og har innenfor hvert område listet opp de advokater som anses å være de fremste på området. De 44 advokatene i Arntzen de Besche som er rangert i 2021-utgaven av Legal 500 er;

Hans Henrik Kværne, Anders Dyrseth, Anders Rødland, Andreas Nordby, Christian Backe, Christopher Hestnes, Eilif S. Koch, Erlend Solberg, Espen I. Bakken, Eyvind Sandvik, Frode Martin Toftevåg, Henrik Braavold Johansen, Håvard Sandnes, Ingeborg Moen Borgerud, Joar Grimsbu, Jon Gresseth, Jon Martin Atkinson, Karl Erik Navestad, Karl Rosén, Knud Jacob Knudsen, Knut Martinsen, Knut-Marius Sture, Lars Horgen Hinze, Marianne Lind Sahl, Mira Tengesdal Torstenbø, Odd-Harald Wasenden, Ole Skeidsvoll Moe, Per A. Dagslet, Per Kristian Ramsland, Pål Sveinsson, Rune Omdal, Rune Tjomsås Andersen, Siril Visnes, Stein Knut Tonning, Stein Ove Solberg, Stian Heimdal, Svein Terje Tveit, Sven Iver Steen, Terje Granvang, Thomas Øslebø, Tommy Dahlen, Trond Kildal, Vidar Løhre

NEXT GENERATION PARTNER 

Det er veldig hyggelig å se at 7 av våre partnere er rangert i kategorien Next Generation Partner. Advokater rangert i denne kategorien har inntil fem års erfaring som partner og har mottatt betydelig anerkjennelse i markedet fra klienter og bransjekolleger. De av våre partnere som er rangert i denne kategorien er: 

HVA VÅRE KLIENTER SIER

Resultatene i undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer med våre klienter. Vi takker for de hyggelige tilbakemeldinger våre klienter har formidlet til Legal 500. Noen av omtalene står nedenfor.

Kontaktpersoner