Hopp direkte til innhold

Store beløp utbetales i offentlig støtte til norske og utenlandske fotballklubber

Midt under EM i fotball er det kommet flere vedtak knyttet til lovlig og ulovlig offentlig støtte til store fotballklubber i Europa. Kommisjonen publisert 4. juli i år flere avgjørelser knyttet til nederlandske og spanske fotballklubber. Avgjørelsene viser hvordan forbudet mot offentlig støtte får direkte innvirkning på driften av idrettsklubber.

Selv om det ikke er noen nyhet at profesjonelle idrettsklubber omfattes av forbudet mot offentlig støtte, har nok Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) lenge vært tilbakeholdne med å håndheve statsstøtteregelverket på dette området. Nå har man imidlertid sett flere saker på kort tid.

Kommisjonen har blant annet vurdert hvorvidt spanske myndigheter gunstige beskatningen av Real Madrid, FC Barcelona, mfl. innebærer ulovlig offentlig støtte. Kommisjonen anslår at spanske fotballklubber kan ha vært fritatt for skattlegging på opp mot 200 millioner kroner. I tillegg kommer at Real Madrid skal ha fått overført eiendommer tilsvarende 180 millioner uten å ha betalt markedsverdi. Også dette krever nå Kommisjonen tilbakebetalt.

Selv om både Kommisjonen og ESA nå retter søkelyset mot mulig offentlig støtte til profesjonelle fotballklubber, er det en rekke eksempler på at slik støtte kan være lovlig. Kommisjonen har blant annet godkjent støttetiltak til nederlandske fotballklubber.

Også norske klubber har vært undersøkt. ESA konkluderte i 2015 med at Sandefjord fotballklubb hadde fått offentlig støtte da klubben fikk overført to tomter for 0 kroner fra Sandefjord kommune i 2006. ESA godkjente imidlertid den offentlige støtten fordi den var med på å fremme breddeidretten. Også støtte til bygging av ny Vålerenga stadion ble godkjent av ESA i 2015 med samme begrunnelse.

Overføring av eiendom til under markedspris har vært sentralt i flere av sakene. Dette har vært sett på som en egnet måte å gi støtte. ESA har egne retningslinjer som åpner for støtte til idrettsanlegg  som eies eller drives av profesjonelle idrettsklubber uten at dette krever godkjennelse fra ESA. Denne muligheten gjelder støtte opp til visse nivåer, og det stilles krav om blant annet tilgang for andre brukere og offentlig innsyn i prisvilkårene. Statsstøtteregelverket åpner altså for at det offentlige kan bidra til proffklubbenes idrettsanlegg i fremtiden. ESA har også egne retningslinjer for salg av fast eiendom.

Før man utbetaler støtte bør man imidlertid forsikre seg om at denne er lovlig. Ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt. Krav om tilbakebetaling kan derfor få store økonomiske konsekvenser.

Arntzen de Besche har vært rådgiver i en rekke saker knyttet til offentlig støtte og eiendomstransaksjoner. Vi kjenner derfor regelverket godt. Dersom dere har spørsmål om regelverket kan dere ta kontakt med våre advokater.

Kompetanse

Kontaktpersoner