Hopp direkte til innhold

Stein Ove Solberg oppnevnt som forvalter i fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID

Konkurransetilsynet har oppnevnt advokat Stein Ove Solberg som forvalter for oppfølgning og kontroll med tilsynets vedtak V2018-18 der sammenslåingen mellom Vipps, BankAxept og BankID ble godkjent på vilkår.

Vedtaket er tilgjengelig her

Konkurransetilsynet kom i vedtaket til at sammenslåingen i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse i det nasjonale markedet for betalingsløsninger. Tilsynet fant imidlertid at et sett av atferdsregulerende tiltak (vilkår) foreslått av partene var egnet til å avhjelpe konkurranseproblemene, slik at oppkjøpet kunne godkjennes. Forvalters oppgave er å føre kontroll med at vilkårene etterleves av partene, herunder å rapportere regelmessig til Konkurransetilsynet.

Kompetanse

Kontaktpersoner