Hopp direkte til innhold

Statlig oppkjøp av Panama Papers

Den danske skatteministeren utga den 7. september 2016 en pressemelding, der han gir den danske skatteetaten (SKAT) tillatelse til å kjøpe såkalte Panama Papers. Dokumentene skal inngå i kontroll av skatteinnberetning for flere hundre danske skattytere. – Vil tilsvarende oppkjøp skje i Norge?

Gjennom Panama-avsløringen ble det avdekket tilfeller av hemmelighold av penger i skatteparadiser, herunder også for norske skatteytere. Tilsammen ble det lekket 11 millioner dokumenter fra et advokatkontor i Panama. Avsløringene medførte at rekordmange innrømmet overfor norske skattemyndigheter å ha skjult verdier fra beskatning i utlandet.

Etter norske regler kan det ikke ilegges tilleggsskatt når skatteyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller tidligere lagt til grunn, slik at det kan beregnes riktig skatt. Det er denne regelen som omtales som skatteamnesti. Reglen kommer imidlertid ikke til anvendelse dersom rettingen er fremkalt ved kontrolltiltak, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre. Ved et eventuelt oppkjøp av aktuelle dokumenter, er det sannsynligvis for sent å påberope seg skatteamnesti.

Det er ingen tvil om at også norske skattemyndigheter ønsker tilgang til dokumentene. Skattedirektør Hans Kristian Holte har uttalt at det er opprettet dialog gjennom etablerte internasjonale samarbeidsfora med sikte på å få slik tilgang. Hvor langt denne dialogen er kommet, og hvorvidt den har gitt resultater, er ikke kjent. Skatteetaten har også benyttet seg av andre kanaler, blant annet ved å kreve innsyn i dokumenter hos DNB.

Oppkjøpet av SKAT er diskutert i danske medier, og det har blitt reist spørsmål om man her befinner seg i en gråsone. Skulle et oppkjøp bli aktuelt i Norge, er det også en problemstilling om skattemyndighetene alene kan bygge en skattesak med disse dokumentene. Hvorvidt det i tillegg kan kreves informasjon fra utenlandske banker, avhenger av om Norge har inngått informasjonsavtale med den aktuelle staten. Skulle skatteendringen lede til rettssak, må det også foretas en vurdering hvorvidt et dokument som er kjøpt av en anonym kilde kan føres som bevis av staten. 

Arntzen de Besche bistår en rekke klienter med å vurdere hvorvidt inntekt og formue i utlandet er skattepliktig til Norge etter NOKUS-reglene, og hvilke krav som stilles til opplysninger overfor skattemyndighetene.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom det er spørsmål.

Les nyhetsbrevet i pdf her.

Kompetanse

Kontaktpersoner