Hopp direkte til innhold

Staten trekker sin anke i Transocean-saken

Økokrim har i brev til Borgarting lagmannsrett av 13. januar 2016 opplyst at staten trekker sin anke i den såkalte «Transocean-saken».

Med dette avsluttes saken hvor Transocean-konsernet og to av dets rådgivere siden 2005 har vært under etterforskning og tiltale for medvirkning til grovt skattesvikt og brudd på ligningsloven. Oslo tingretts dom av 2. juli 2014 hvor samtlige tiltalte ble frifunnet på samtlige tiltalepunkter er dermed rettskraftig.  Frifinnelsen var begrunnet i at de tiltalte hadde basert seg på korrekt skattejuss.

Ankesaken skulle opprinnelig behandles i Borgarting lagmannsrett fra januar til juni 2016.

Arntzen de Besche advokatfirma ved advokatene Ulf Werner Andersen, Eyvind Sandvik og Synnøve Vedde-Fjærestad har bistått Transocean-konsernet i straffesaken. Advokatfirmaet Hjort har vært selskapenes hovedforsvarer. Arntzen de Besche vil sammen med Advokatfirmaet Thommessen fortsette å bistå selskapet i forbindelse med de to sivile sakene som nå gjenstår.

Kompetanse

Kontaktpersoner