Hopp direkte til innhold

Staten frifunnet i Gassledsaken

Oslo tingrett har i dag avsagt frifinnende dom i saken om tariffene for rørledningstransport av gass fra norsk sokkel. Arntzen de Besche har bistått staten og Regjeringsadvokaten under saksforberedelsen og hovedforhandling.

Olje- og energidepartementet fattet 26. juni 2013 vedtak som fastsatte tariffen for gasstransportavtaler inngått etter 1. juli 2013 – med virkning for nye volumer fra og med 1. oktober 2016. Vedtaket førte til at staten ble saksøkt av fire finansielle eiere i Gassled, som kjøpte seg inn i perioden 2010-2012. 

I samsvar med statens påstand har Oslo tingrett kommet til at departementets vedtak er gyldig, og følgelig avvist kravet om erstatning på 14,7 milliarder kroner fra saksøkerne. 

Steinar Eskild Trovåg og Merete Kristensen var også med på AdeB-teamet.

Kompetanse