Hopp direkte til innhold

Små tuer og store frustrasjoner

I 2015 feirer Trondheimskontoret 100 års jubileum. Dette markeres blant annet med en serie blogginnlegg gjennom året. Innlegget "Små tuer og store frustrasjoner" er skrevet av partnerne Erlend L. Solberg og John Egil Bergem.

Små tuer og store frustrasjoner

Når lønner det seg å gå til advokat?

- Aldri, vil kanskje mange hevde. - Så lenge jeg opptrer ordentlig og ryddig i forhold til det offentlige og mine medmennesker, har jeg ikke bruk for den slags hjelp.

Dette resonnementet har minst to svakheter. For det første forutsetter det at du unngår behov for advokat ved selv å opptre ordentlig. Men det stemmer ikke, spør bare noen som har blitt saksøkt mer eller mindre grunnløst i instans etter instans. Selv om de til slutt får medhold, vil dette sjelden være mulig uten advokatbistand.

For det andre forutsetter resonnementet at det bare er når du har havnet i trøbbel at du trenger advokat. Vår påstand er at du kan redusere dine samlede advokatutgifter hvis du bruker litt penger på god advokatbistand på et tidligere stadium.

Vi kunne fylt mange blogginnlegg med eksempler på små feil som fikk store konsekvenser eller utløste en tvist. Vi nevner fire gjengangere:

1: Leverandøren unnlater å ta forbehold mot følgeskader ved levering av en enkel og billig vare eller tjeneste. En beskjeden mangel utløser stort tap for motparten som leverandøren blir ansvarlig for.

2: Arbeidsgiveren treffer beslutning om å si opp en arbeidstaker før det er avholdt drøftingsmøte. Oppsigelsen blir ugyldig.

3: Bortfesteren oppregulerer festeavgiften i henhold til endringene i konsumprisindeksen ved første regulering etter 2002, til tross for at festekontrakten gir rett til å regulere etter endringen i markedsverdien. Når muligheten for regulering til markedsverdi ikke ble brukt, er den borte også for senere reguleringer.

4: Bilkjøperen har overført kjøpesummen og setter seg inn i den nypolerte bilen for å kjøre hjem, men får med seg de tre utleggene som sto i det registeret i Brønnøysund som han glemte å sjekke.

Vi sier ikke at advokatbistand alltid vil forebygge tvist eller konflikt, men i mange tilfelle ville det nok gjort det. Det ligger en slags forsikringstankegang bak dette: Det er bedre å betale litt på forhånd i sin løpende virksomhet for å stå bedre rustet når det først går galt. Det kan gå greit med de fem første kontraktene du lager selv, men med den sjette blir det trøbbel, og da renner pengene og frustrasjonene på. Sparte kostnader på enkle eller hjemmesnekrede løsninger i starten kan medføre betydelige større kostnader når alt går galt.

Så lenge samarbeidet mellom kontraktspartene går bra og begge tjener penger på prosjektet, blir kontraktens betydning stort sett underordnet. Men den dagen utviklingen tar en uventet vei og en av partene pådrar seg en kostnad eller et tap, blir betydningen av det skrevne ord plutselig mye mer sentralt. Og da kan det være greit at man har sikret seg at reguleringene både er så klare som mulige og dessuten peker på løsninger som faktisk er gjennomførbare.

Egentlig er dette gjenkjennbart fra andre områder. Billige løsninger for fundamentering har vært opphav til mange bygningsskader og egeninnsats på el-anlegget er en kjent brannårsak.

Veldig mange av våre klienter har forstått dette, og vi bruker storparten av vår arbeidstid på rådgivning i forkant av det stadiet der det kunne oppstått tvist.

Av og til vil rettsaker riktignok være uunngåelig.  Advokaten svikter sin oppgave hvis han eller hun ikke er villig til å ta en sak til retten for å sikre sin parts rettigheter og interesser. Dessuten kan man ikke hindre motparten i å gå til retten med saken.  Men selv om en rettssak kan gi god beskjeftigelse, er det ikke nødvendigvis god butikk for oss advokater heller. Rettssaker krever mye arbeid og oppmerksomhet som ikke fullt ut kan belastes klienten eller motparten som kostnad.

Det viktigste perspektivet for oss advokater er likevel hva som tjener klientens rettmessige og økonomiske interesser. Vår erfaring er at rådgivning på et tidlig stadium, og gjerne løpende rådgivning i form av kvalitetssikring på alle stadier, er det som totalt gir det beste resultatet både for klienten og advokaten. 

Løp og kjøp!

Erlend L. Solberg og John Egil Bergem