Hopp direkte til innhold

Skift - næringslivets klimaledere

Arntzen de Besche er medlem av organisasjonen Skift - Næringslivets klimaledere. Skift er en næringslivsdrevet medlemsorganisasjon, som tar sikte på å være en pådriver for store utslippskutt, samt en løsningsorientert stemme i klimadebatten.

Medlemsbedriftene- og organisasjonene samarbeider om en rekke prosjekter der vi kan få til mer sammen, og på den måten bidra til at Norge blir et utstillingsvindu for løsningene på klimakrisen. Dette vil bidra til både verdiskapning, meningsfulle arbeidsplasser og en bedre verden. 

Vi tror at vår unike kompetanse innenfor advokatvirksomhet gjør at vi kan bidra med mye i Skift, og samtidig at vi kan nyte godt av å delta i et slikt fremoverlent nettverk. De som går først, lærer mest, og vi er overbevist om at næringslivet i nær fremtid må gjøre store endringer for å tilpasse oss utslippskutt, klimaendringer og en sirkulær økonomi.

For mer informasjon, kan dere prate med vårt hovedkontaktpunkt i nettverket, partner Svein Terje Tveit

Kompetanse

Kontaktpersoner