Hopp direkte til innhold

Seminarer og studentrettede manuduksjoner i 2016

2004 unike personer har deltatt på seminarene våre i 2016. I tillegg har nærmere 1000 jusstudenter ved Universitet i Oslo og nærmere 500 jusstudenter ved Universitet i Bergen vært påmeldt eller deltatt på våre studentrettede manuduksjoner.

Seminarer er en av de viktigste kanalene våre for å møte potensielle og eksisterende kunder. Det gir mulighet for gode diskusjoner, erfaringsutveksling samt økt innsikt i en rekke ulike bransjer og selskaper. Vi får muligheten til å vise frem kompetansen vi besitter – både faglig og kommersielt. 

Manuduksjoner for jusstudenter er et viktig fora for å treffe de unge juristene som skal lede utviklingen av jussen i årene fremover. 

Vi takker for tilliten og for tiden dere har brukt i 2016 for å delta på våre seminarer og manuduksjoner. En oversikt over de fleste arrangementene som er avholdt i 2016, er tilgjengelig her.

Programmet for 2017 er under utarbeidelse og vil inneholde det vi tror blir mange interessante arrangementer som gir praktisk nytte. 

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen i 2017!

Kontaktpersoner