Hopp direkte til innhold

Seminar om statsansatteloven

22. august avholdt Arntzen de Besche seminar for nærmere 80 personer fra departementer, direktoratet og andre statlige virksomheter om den nye loven som trådte i kraft 1. juli i år.

Statsansatteloven erstatter tjenestemannsloven og gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Foredragsholderne på seminaret var Arntzen de Besche-advokatene Ingeborg Moen Borgerud, Agathe Løwenborg og Bente Langsrud. De gjennomgikk de viktigste endringene i den nye loven som virksomhetene må være særlig oppmerksomme på fremover. 

Kompetanse

Kontaktpersoner