Hopp direkte til innhold

Seminar - arbeidstaker kan saksøke arbeidsgiver på grunnlag av advarsel

Arntzen de Besche avholdt i dag seminar om en nylig avgjørelse fra Høyesterett som fastslår at arbeidstaker kan reise sak for domstolene med krav om tilbaketrekking av advarsel og erstatning.

Dommen innebærer at arbeidsgiver potensielt kan ilegges erstatningsansvar på grunn av uriktig saksbehandling eller manglende grunnlag for advarsel, og setter dermed håndteringen av advarsler i søkelyset.

Agathe Løwenborg og Kjersti Lyster Ryen gjennomgikk hva dette betyr for måten bedrifter håndterer advarsler på, og hva arbeidsgiver bør være spesielt oppmerksom på når advarsler utstedes.

Vi takker de nærmere 60 deltakerne som bidro med gode spørsmål og stor entusiasme.

Dersom det er interessant å motta presentasjonen fra seminaret, ta kontakt med Agathe Løwenborg via .

Kompetanse

Kontaktpersoner