Hopp direkte til innhold

Seks nye partnere i Arntzen de Besche

Det er med stor glede vi kunngjør at Berit Solseth, Svein Terje Tveit, Vidar Løhre, Henrik Braavold Johansen, Jens Baumann Melberg og Frode Martin Toftevåg tas opp som partnere i Arntzen de Besche i januar 2019. Dette er en styrking av våre kompetansemiljøer innenfor tvisteløsning og prosedyre, M&A, finansering, olje og offshore, arbeidsrett og konkurranserett / offentlige anskaffelser. Rekrutteringene er ledd i en ambisiøs strategi om å videreutvikle Arntzen de Besche som ett av Norges ledende advokatfirmaer.

- Vi gleder oss til å ta imot så mange dyktige advokater som ønsker å videreutvikle Arntzen de Besche fremover, uttaler managing partner Håvard Sandnes. Vi tilfører sterk kompetanse og erfaring innenfor store fagområder og vi er glade for at disse seks blir en del av partnerskapet i vårt firma. Vi er alltid på jakt etter de klokeste hodene, og har de siste to årene rekruttert totalt 16 nye partnere. Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø og ser frem til å få flere nye medarbeidere på plass i tiden fremover. 

Berit Svensli Solseth

Berit Svensli Solseth har bred erfaring fra mer enn ti år som dommer/domstolleder og tilsvarende som advokat, herunder som kommuneadvokat i Trondheim, advokat og partner i Wikborg Rein, og advokat i BAHR. Foruten solid domstols-/prosedyreerfaring både fra dommerstolen og som advokat, har hun betydelig erfaring som strategisk rådgiver for ledergrupper i privat og offentlig sektor i tilknytning til eierstyring, endringsprosesser, transaksjoner og tvister. Berit har en MBA fra INSEAD.  Berit blir partner ved vårt kontor i Trondheim.

Svein Terje Tveit

Svein Terje Tveit har bred kompetanse innen EU/EØS-rett. Han arbeider særlig med offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett, og har bred erfaring innenfor viktige bransjer som energi, transport og næringsmidler. Svein Terje er en etterspurt foredragsholder og skrevet flere utredninger innenfor statsstøtte, anskaffelser og konkurranserett. Svein Terje har erfaring fra Thommessen, Freshfields Bruckhaus Deringer og som dommerfullmektig i Stavanger tingrett.

Vidar Løhre

Vidar Løhre jobber med finansering og har lang fartstid med ulike typer av finansering. Hans kompetanse dekker blant annet derivater, oppkjøpsfinansiering, banklån, sertifikatlån, en rekke obligasjonslån og restrukturering. Vidar er en av de som har bistått i flest olje & gass finansieringer i Norge. Vidar har i tillegg arbeidet mye med skipsfinansiering, fornybar energi og næringseiendom. Han har erfaring fra Wikborg Rein. 

Henrik Braavold Johansen

Henrik Braavold Johansen arbeider hovedsakelig med fusjoner, oppkjøp, emisjoner og børsnoteringer, samt børs- og verdipapirrett. Han har bred erfaring med fusjons- og oppkjøpstransaksjoner og ulike typer kapitalmarkedstransaksjoner, særlig i forhold til noterte selskaper og børsintroduksjoner. Henrik startet i Arntzen de Besche i 2017 og har tidligere erfaring fra Thommessen. 

Jens Baumann Melberg 

Jens Baumann Melberg jobber primært med M&A, selskapsrett og kontraktsrett. Han har bred erfaring med M&A, eiendelstransaksjoner, kontraktsforhandlinger og restrukturering, og har arbeidet mye med saker for oljeselskaper og oljeservice-selskaper. Jens har tidligere vært utleid som juridisk leder i DEA og Engie E&P, og har totalt 13 års erfaring fra Schjødt, Kyllingstad Kleveland og Kluge. Jens blir partner ved vårt kontor i Stavanger.

Frode Martin Toftevåg

Frode Martin Toftevåg bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og prosessbistand innenfor arbeidsrett og pensjon. Han har betydelig erfaring som prosedyreadvokat og har ført saker for de alminnelige domstoler, Arbeidsretten og EFTA-domstolen. Frode foreleser jevnlig på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS) i emner innenfor arbeidsrett og pensjon. Frode har erfaring som politifullmektig og –advokat, advokat i NHO i 8 år og advokat i Thommessen. 

Kontaktpersoner