Hopp direkte til innhold

Seier i Borgarting lagmannsrett i arrestsak

Borgarting lagmannsrett avsa den 5. juli 2016 kjennelse i sak mellom Marsoft International AS og Vroon Containers B.V. Arntzen de Besche representerer Vroon Containers B.V. som fikk medhold i opprettholdelse av arrestkjennelse avsagt av Oslo byfogdembete i februar 2016.

Lagmannsretten tilkjente Vroon Containers B.V. fulle saksomkostninger.

Partene hadde etablert en selskapsstruktur på Malta for eierskap av opp til 32 containerskip, og saken gjaldt sikring av erstatningskrav fra Vroon Containers B.V. som følge av Marsoft Internationals avtalebrudd. Det underliggende kravet er gjenstand for voldgift og vil bli prosedert i januar 2017.

Kompetanse

Kontaktpersoner