Hopp direkte til innhold

Seier for Transocean i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett avsa den 9. januar dom i den siste gjenværende skattesaken i det såkalte Transocean-komplekset. Transocean fikk medhold i at skattevedtaket var ugyldig og ble tilkjent mer enn seks millioner kroner i sakskostnader.

Saken omhandler kildeskatt på et utbytte som ble delt ut fra et norsk holdingselskap til dets danske morselskap i juni 2001. Etter den nordiske skatteavtalen er slike utbytter ikke skattepliktige til Norge. Skatt vest ila likevel utbyttet kildeskatt med 25 % av 1,6 mrd kroner. Skatteklagenemnda opprettholdt skatteplikten, og det ble også ilagt tilleggsskatt og renter på mer enn 320 mill. kroner. 

Skatteetaten anmodet i 2004 Økokrim om å innlede etterforskning. Beskatning av dette utbytte var et av tiltalepunktene i straffesaken som ble ført mot selskaper i Transocean-konsernet og tre tidligere rådgivere. Samtlige ble frifunnet i juli 2014 fordi Oslo tingrett konkluderte med at det ikke forelå skatteplikt.

I den sivile saken kom imidlertid Oslo tingrett til at det var grunnlag for skatteplikt, men at tilleggsskatten ikke kunne opprettholdes. Begge parter anket. Etter at Transocean i annen sak vant frem i Høyesterett med at det ikke er hjemmel for å ilegge en utenlandsk aksjonær tilleggsskatt, trakk staten sin anke over tilleggsskattespørsmålet (Arntzen de Besche-partner Ulf Werner Andersen førte saken for Transocean i Høyesterett, mer informasjon finnes her).

I spørsmålet om den materielle skatteplikten kom lagmannsretten nå enstemmig til at skattevedtaket ikke kunne opprettholdes. Flertallet (to lagdommere samt to fagkyndige meddommere) fant at beskatningen i sin helhet manglet hjemmel fordi det hverken var grunnlag for å anvende skattemessig gjennomskjæring eller tilordne utbytte til andre enn det danske selskap. En dommer konkluderte med at en mindre del av utbyttet var skattepliktig.

Arntzen de Besche har bistått Transocean på skattefaglige spørsmål både gjennom den avsluttede straffesaken og i de sivile sakene.  

Arntzen de Besche-partner Eyvind Sandvik var rettslig medhjelper for Transocean i lagmannsretten. Hanne Skaarberg Holen fra advokatfirmaet Thommessen var prosessfullmektig og Anders Nordli rettslig medhjelper.  

Kompetanse

Relaterte saker

Kontaktpersoner