Hopp direkte til innhold

Sakskostnader i skatte- og avgiftssaker: Det kan være dyrt å ha rett

I artikkelen ser vi på de lovreglene som gjelder for kostnadsdekning i skatte- og avgiftssaker. Gjennomgangen viser at det er behov for endringer, slik at ikke den enkelte skatte- og avgiftspliktige må bære den økonomiske belastningen ved avklaring av tvilsomme skatte- og avgiftsspørsmål.

Etter dagens lovgivning blir den skatte- og avgiftspliktige ofte belastet de kostnader som pådras for å utfordre tvilsomme rettsspørsmål gjennom domstolsbehandling og klagebehandling, selv når vedkommende «vinner frem». Det er etter vårt syn et behov for å vurdere om skatte- og avgiftspliktige skal få dekket sine nødvendige omkostninger til å fremsette innsigelser og klager, særlig når innsigelsen bygger på et rimelig tolkningsalternativ. Sett i sammenheng med at alternativ avklaringsprosess gjennom lov, forskrifts- eller praksisendring er kostnadsfri, og i tillegg kun får virkning fremover, fremstår dette som rimelig.

Vi foretar en gjennomgang av adgangen til kostnadsdekning både under forvaltningsbehandlingen og for domstolene, herunder også med henblikk på den nye skatteforvaltningsloven. Når det kan påløpe betydelige ressurser for å utfordre skattekontorets lovanvendelse i et skatte- og avgiftsspørsmål, kan dette utgjøre et rettssikkerhetsproblem. I ytterste konsekvens fører dette til at vedtak ikke blir utfordret selv om det skulle være rimelig grunnlag for dette.

Les hele artikkelen som ble publisert i Revisjon og Regnskap 1/2016 her. Artikkelen er skrevet av partnerne Atle Erling Lunder og Rune Tjomsås Andersen.

Kompetanse

Kontaktpersoner