Hopp direkte til innhold

Rapport om havnæringene i Norge

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Arntzen de Besche utarbeidet en komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for sjømatnæringene, petroleumsnæringen og den maritime næringen i Norge.

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Med målsetting om å sikre og videreutvikle denne posisjonen, la regjeringen i mars 2017 frem havstrategien “Ny vekst, stolt historie”. Regjeringens hovedmål med strategien er å bidra til “størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene” gjennom blant annet å “legge bedre til rette for gode rammer som kan bidra til videre vekst og utvikling av havnæringene”.

Den komparative analysen er et av tiltakspunktene i havstrategien. Formålet med analysen er å legge bedre til rette for gode rammer som kan bidra til videre vekst og utvikling i havnæringene, og å kartlegge potensialet for forenklinger. Analysen identifiserer likheter og ulikheter i de juridiske rammebetingelsene og drøfter disse.

Teamet som har jobbet med rapporten består av advokater i Arntzen de Besche som har særlig kompetanse og erfaring fra de tre næringene.

Rapporten er tilgjengelig her

Kompetanse

Kontaktpersoner