Hopp direkte til innhold

Prinsipiell dom om aksjonærenes ansvar ved utdeling av likvidasjonsutbytte

Aksjeloven 16-9 bestemmer at det for et selskap som er besluttet og meldt oppløst og hvor kreditorfristen på seks uker er ute, kan betales ut såkalt likvidasjonsutbytte uten hensyn til aksjelovens regler om bunden egenkapital mv. Utdeling av likvidasjonsutbytte medfører imidlertid at aksjonærene er solidarisk ansvarlige på objektivt grunnlag for eventuelle udekkede forpliktelser inntil verdien av det vedkommende har fått utdelt som likvidasjonsutbytte, jf. aksjeloven § 16-12.

Frostating lagmannsrett avsa 28. august 2017 dom i en sak dere Arntzen de Besche representerte Overføringsavtalen Sikringsordning i en tvist om forståelsen av reglene om aksjonærenes ansvar ved utdeling av likvidasjonsutbytte. Lagmannsretten ga Overføringsavtalen Sikringsordning medhold i sitt syn om at enhver utdeling som skjer etter utløpet av kreditorfristen, er å anse som likvidasjonsutbytte som aksjonærene har et objektivt ansvar for.

I 2015 var det over 5000 selskaper som ble slettet i Foretaksregisteret, og dommen vil, dersom den blir stående, ha stor praktisk betydning for utdelinger som foretas i forbindelse med avviklingen.

Les dommen i sin helhet her.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner