Hopp direkte til innhold

Plikt til å rapportere shortsalgposisjoner

Fra i dag av skal investorer rapportere større netto korte posisjoner («short») i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler i et nytt register som er tilgjengelig på Finanstilsynets nettside.

For aksjer skal shortposisjoner som overstiger 0,2 % av utstedt beholdning rapporteres. Tidspunktet for posisjonsberegningen er ved midnatt på slutten av en handelsdag, og fristen for rapportering er innen kl 15.30 neste dag. Finanstilsynet vil publisere netto shortposisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF som er større eller lik 0,5 % av utstedt beholdning på https://ssr.finanstilsynet.no som vil oppdateres ca. kl. 15:30 hver handelsdag. 

Se nærmere informasjon i Finanstilsynets pressemelding her.

Kompetanse