Hopp direkte til innhold

Petroleumjuridisk seminar 2017

Per A. Dagslet og Anders Heieren holdt foredraget «Fusjon / fisjon – selskapsrett og skatt» under årets petroleumjuridiske seminar (PetSem) som ble avholdt i Bergen 7. – 10. september.

Dagslet og Heieren gjennomgikk de ulike mulighetene, fordelene og ulempene selskaper må ta høyde for når de velger selskapsstruktur på ulike type transaksjoner, med særlig fokus på fisjon med etterfølgende aksjesalg. 

Seminaret er en av årets største møteplasser for selskaper og aktører som jobber inn mot olje- og offeshoreindustrien.

Kompetanse

Kontaktpersoner